Ba(e)nedikatueko= Batueko. Benedikatu=sedatu, osatu. Olaztiko latinismoa da. Sulfuriko ura .

Erantzuna | Itur bedeinkaturen ondoan, festa

Laguntzaileak