Genero desberdintasunaren egoerari buruzko diagnostikoa aurkeztuko da gaur