Despopulazioagatik laguntzarik ez da iritsiko
Astekaria

Arakil, Uharte Arakil eta Urdiaingo udalek eta Etxeberri, Egiarreta, Etxarren, Hiriberri Arakil eta Ihabarko Kontzejuek 330.789,76 euroko balioa duten inbertsioak egiteko proposamenak egin zituzten.

Hondakin kudeaketari buruzko inkesta eginen da

Sakana

Sakandarrek hondakinak kudeatzean dituzten oztopoak ezagutu nahi ditu Mank-ek.