Pertsonen datuak dituzten fitxategiak arautu ditu musika eskolak

Altsasuko Udal Musika Eskolako Patronatuak hala erabakita, datu pertsonalak dituzten fitxategiak arautu eta erregistratu egin ditu. Datu pertsonalak dituzten hiru fitxategi dira musika eskolan dituztenak: administrazio orokorrekoa, eskolako langileen kudeaketarakoa eta ikasleena. Fitxategi horiek soilik aurreikusitako eginkizunetarako erabiliko ditu horretarako baimena duten pertsonek.