Festa egunek hemen die

Garagarrilek 26, ostiela
15:00etan Bakutzek bee itxeko ataaiya garbitzia.
19:00etan Suziriya Ostatutik!
19:30ean Meza San Pedro baselizen.
20:00etan Meenduba Sanpedrondon. Nehi dunek baserritarres jantziik!
22:00etan Zezensuskua Tximooneko ataaitik.
22:30ean Arbazuko Zortzikua herriko plazan.
23:00etan Herri afaaiya Itur-gain elkartien.
00:30etik 04:30era Dantzaldiya Orotsekin.

Garagarrilek 27, launbeta
18:00etan Jolasak haurrendako.
20:00etan Gazta ta ardua betiko lekuben.
20:00etatik 22:00etara Dantzaldiya Gozo-Gozokin.
22:00etan Zezensuskua Tximooneko ataaitik.
01:00etatik 04:00etara Dantzaldiyek ta leixterkak Gozo-Gozokin.

Garagarrilek 28, iyendia
12:00etan Meza Nausiya.
17:00etan Mus Iñeztura Itur-Gain Elkartien.
17:00etan Jolas parkia haurrendako.
20:00etan Gazta ta ardua guziyendako.
20:00etan Biñekako Pala Erakustaldiya.
20:00etatik 22:00etara dantzagarriyek Tximeletaakin.
22:00etan Zezensuskua Tximooneko ataaitik.
22:15ean Herri afaaiya Herriko Itxen.
00:30etik 03:30era Dantzak ta jauziyek Tximeletaakin.

Garagarrilek 29, astelena
15:00etan Kuadrilen arteko bazkaaiya.
17:00etan Itxes-itxeko erronda Kaleaundi Bandaakin.
18:00etan Haurrendako Bordetxe Abere Zirkuba.
19:30ean Haurrendako txokolatada.
20:00etan Gazta ta ardua guziyendako.
20:30ean Burus-buruko Pala Erakustaldiya.
19:00etatik 22:00etara Iruña Taldeko Fanfarria.
22:00etan Zezensuskua Tximooneko ataaitik.
22:30ean Herri parrillada plazan.
00:30etik aurria Gaupasa Ostatuben nekatu artio!