Irintarrak urte berri kantatzen

Urtea herrian barna kantu-eskean hasi zuten irintarrek.

Urte berri, urte berri

Borondaterik baildin badezu

ireki zazu atarie

Sentitzen zaitut, sentitzen

ari zerala jaikitzen,

zure urdaiaren zarraztakua

honeraino dut aditzen.