2. KAPITULUA

Asteko erosketa egiten ari den bitartean, Anak seme-alaben eskaerak jasotzen ditu. Hauek, ordea, ez dira ohiko eran heltzen.