0-3 zikloaren kudeaketa zehazteko erakunde arteko hitzarmena

Carlos Gimeno, Hezkuntzako kontseilaria, eta Juan Carlos Castillo, Nafarroako Udal eta Kontzejuetako Presidentea, hitzarmena sinatzerakoan. UTZITAKOA

Hezkuntza Departamentuak eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak Haur Hezkuntzako lehen zikloaren eskumenak zedarritu, horien finantzaketa zehaztu eta eskaintza planifikatu dute.

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilari Carlos Gimenok eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko (NUKF) presidente Juan Carlos Castillok hitzarmena sinatu dute. Haren helburua da Nafarroako Haur Hezkuntzako lehen zikloaren hezkuntza ikuspegia eta kudeaketa eredua zehazteko oinarriak ezartzeko. Hitzartutakoaren arabera, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Lurralde Kohesioko Departamentuek eta NUKFk Nafarroako haur eskolak kudeatzeko ereduak eta alternatibak aztertuko dituzte, eta, horretarako, hainbat arlotan prozedurak zehaztuko dituzte: heziketa, ekonomiaa eta pertsonala, finantzaketa, inplikatutako administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa eta alderdi sozialarekin solaskidetza sistema.

Hitzarmenaren arabera, Nafarroako Gobernuak eta NUKFk Haur Hezkuntzako lehen zikloari dagokion eskaintza publikoa planifikatuko dute, baita eskola mapa eta hizkuntza ereduak eta eskaintzak ere. Gainera, ziklo horretako eskumen zedarritzea aztertuko dute, eta ikastetxeen tipologia, sorrera eta aldaketa, horien azpiegiturak eta ekipamendua aztertuko dituzte, baita onarpen prozesua arautzen duen araudia, haur eskolen erregelamendu organikoa, finantzaketa eta horien egutegia eta ordutegia ere.

Hezkuntza, Lurralde Kohesioa eta NUKFk lehen hezkuntza ziklo horren unibertsalizazioa, doakotasuna eta izaera publikoa ezartzen dute helburu gisa, eta helburu horiek lortzeko bide bateratu bat ezartzeko konpromisoa hartu dute. Bai Foru Gobernuaren bai Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren asmoa da Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak kalitatezko hezkuntza inguruneak izatea, desberdintasun pertsonalak, kulturalak eta sozialak konpentsatuko dituztenak, haurrei, familiekin lankidetzan, beren nortasuna eta gaitasun guztiak garatzeko prozesu ezin hobea eskaintzeko, ongizate eta segurtasun esparru batean.

Hitzarmenak Nafarroako Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko Batzordea sortzea aurreikusi du. Batzorde hori izango da ziklo horretako hezkuntza ikuspegia eta baterako kudeaketa eredua definitzeko gogoeta esparrua eta tresnak bideratuko dituen erakundea. Batzorde hori foru agindu bidez sortu da, eta zortzi kidek osatuko dute, horietako hiru Hezkuntza Departamentuaren ordezkari gisa, pertsona bat Lurralde Kohesiorako Departamentuaren ordezkari gisa eta lau pertsona Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren ordezkari gisa. Kideetako bik lehendakariaren eta idazkariaren karguak beteko dituzte. Batzordeak egokitzat jotzen duena gonbidatu ahal izango du bere lan bileretara, kontsultarako parte har dezan eta proposatutako helburuak lortzen laguntzeko. Batzorde honek egiten dituen ekimen guztiak hitzarmena sinatzen duten erakundeei helaraziko zaizkie, garatu eta abian jar ditzaten.

Nafarroako Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko Batzordea urteko lehen hiruhilekoan eratuko da, eta bere jardunak abiaraziko ditu, bere ordezkariak izendatu ondoren. Jarduketen egutegia eta lan-bileren aldizkakotasuna Batzordeak ezarriko ditu, eta gutxienez urtean hiru aldiz bildu beharko dute.