Nahia

30 milioi txolarre

Zorionak Guaixe!

Udalei

Bide erdian

Ezpondak

Familia

Zalantzatia

Lur