JOSE LUIS ERDOZIA MAULEON

Lehengo harenez

Liburu honetan lexema soila baino gehiago duten lexiko mailako zenbait burutze (lokuzio, esamolde edo esapide eta aditz perifrasiak) jaso ditu idazleak. Nafarroako euskal hizkeren eremuetako hiztunek aspaldian baliatu izan zituztenak eta egun oraindik ere horietako zenbaitzuek baliatzen dituztenak dira.