Etxarriko ziza eta landare erakusketa 2016

Etxarriko Plazak ziza eta landare erakusketa hartu zuen beste behin.